Informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

 

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można składać od 5 kwietnia 2022 roku (wtorek) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, w godzinach od 8.30 do 14.00.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność