Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2024-2029
na dzień 24 maja 2024r. /piątek/ o godzinie 11:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja na temat sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żabno
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żabnie
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2024 nr LX/812/23 z dnia 28 grudnia 2023r.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu)
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalania wysokości diet przysługującym Radnym Rady Miejskiej w  Żabnie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Żabna.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie odwołania Piotra Brody z przedstawicielstwa Gminy Żabno w Zgromadzeniu Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Żabno do Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Żabno do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę,
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/265/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie,
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady i ich Zastępców.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 21. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 22. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

mgr Krzysztof Wójcik

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność