Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 12 grudnia 2023 r. /wtorek/ o godzinie 8:45 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie LIX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
  6. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r
  7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
  8. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność