Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

 

Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 3 500 000 zł.
W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania: 

1)    Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2011 i młodszych – Igrzyska Dzieci (ID), dla uczniów z roczników 2009, 2010 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), dla uczniów z roczników 2004 i młodszych – Licealiada Młodzieży (LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS i LM:

2)    Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z klubów i stowarzyszeń województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) – zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 900 000 zł.

3)    Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego – zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 960 000 zł.

4)    Przeprowadzenie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 (zadanie obejmuje przeprowadzenie zawodów finałowych bloku sportów zimowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) – zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania – dofinansowanie do kwoty 1 300 000 zł.

 

Termin składania dokumentów:

21 grudnia 2023r.  do godz. 16:00

 

Termin rozstrzygnięcia:

Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do dnia 18 stycznia 2024 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie:
Współzawodnictwo i szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz w Departament Sportu i Igrzysk Europejskich UMWM w Zespole ds. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ul. Racławicka 56, Kraków tel. 012 37 96 007 e-mail: andrzej.hyzy@umwm.malopolska.pl.

 

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,  pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  – I piętro, p. 123  Sekretariat tel. 12 61 60 104.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność