Sala widowiskowa w nowej odsłonie

Wszystko za sprawą modernizacji. W jej ramach wymieniono podłogę – położono nowy parkiet, wykonano roboty instalacyjno – elektryczne z montażem kanałów kablowych w podłodze, zamontowano osłony na grzejniki i wymieniono poszycie ściany czołowej sceny. Sala zyskała także nowe wyposażenie –  kolumny i mikrofony bezprzewodowe. Przeprowadzone prace podniosły estetykę pomieszczenia, a użytkownikom sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie zapewnią większy komfort. Zadanie zostało zrealizowany w ramach operacji „Modernizacja i zakup wyposażenia do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie” w celu poprawy oferty spędzania wolnego czasu; cel ogólny: poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie 386 258,08 zł. Dotacja celowa otrzymana z Gminy Żabno wyniosła 180 000,00 zł, wkład własny – 47 939,08 zł. Pozostałe środki pochodzą z funduszy unijnych.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność