Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno

Inwestycja pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Żabno. Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na działkach nr 904, 905, 921/5, 1095, 1210 w Żabnie”, polegała na rewitalizacji terenu celem stworzeniu miejsca wypoczynku i rekreacji w otoczeniu zieleni i wody, w tym:

– przebudowie drogi (północna część ul. Św. Jana – dz. 905 i 904)

– budowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej

– umocnienie terenu wraz z budową placu rekreacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej pod planowane przeniesienie kapliczki.

– budowie pomostu

– budowie miejsc wypoczynku z ławkami (placyki o nawierzchni z kostki betonowej)

– budowie mostku

– budowie parkingu

– budowie skateparku z wyposażeniem i ogrodzeniem

– budowie muru oporowego

– wyposażeniu terenu w elementy małej architektury: ławki, kosze, latarnie parkowe

– oczyszczeniu stawów z wydobyciem osadnika (ok. 1,5m) wraz z wyprofilowaniem oskarpowania

– przebudowie infrastruktury technicznej (teletechnika, gaz, elektryka)

– budowie instalacji oświetlenia parkowego, wraz z lokalizacją słupów oświetlenia parkowego na dz. nr 904

– budowie instalacji oświetlenia terenu skateparku wraz z lokalizacją słupów oświetlenia (8m) na dz. nr 904

– budowie instalacji oświetlenia ulicznego południowej części ulicy Św. Jana wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego (8m) – dz. nr 1095

– uporządkowaniu zieleni (częściowa wycinka drzew, nowe nasadzenia).

 

Koszt projektu: 2.593.120,55 zł

Wysokość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: 1.887.539,24 zł. Pozostała kwota do zapłaty pochodziła z budżetu Gminy Żabno.

 

Frekwencja odwiedzających:

– w okresie od 30 marca 2023 r. do 31 października 2023 r. liczba mieszkańców, turystów korzystających z rewitalizowanego terenu przy ulicy Św. Jana w Żabnie wynosiła średnio 20 osób dziennie

– w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. jak i spodziewana do końca marca 2024 r. liczba mieszkańców, turystów korzystających z rewitalizowanego terenu przy ulicy Św. Jana w Żabnie wyniesie średnio 5 osób dziennie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność