Przedsiębiorco! Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w twoim punkcie sprzedaży za ubiegły rok.

Przedsiębiorco! Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w twoim punkcie sprzedaży za ubiegły rok.

W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł).

Termin

Oświadczenie za poprzedni rok złóż do 31 stycznia 2024 roku

Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego
nr konta: 08 8589 0006 0290 0930 4053 0039

 • jednorazowo, do 31 stycznia ​roku objętego zezwoleniem
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września ​roku objętego zezwoleniem​.

Załącznik

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność