Promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Gminy Żabno

25 lipca br. Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz w Zespole pałacowo parkowym w Łęgu Tarnowskim, przekazał na ręce beneficjentów z terenu powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego, promesy przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przekazane symbolicznie czeki gwarantują środki finansowe na odbudowę zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego. Jednocześnie informujemy, iż Gmina Żabno otrzymała dwie promesy. Pierwsza na realizację zadania pn. „Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie – Etap I” w wysokości: 700 000,00 zł,  w ramach którego wykonane zostanie zabezpieczenie i zachowanie dekoracji malarskich wnętrza kościoła w Odporyszowie. Kolejna natomiast dotyczy zadania pn. „Modernizacji zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim” w wysokości 300 000,00 zł, obejmującego odnowienie pokrycia dachowego, likwidację zawilgoceń w pomieszczeniach oraz prace odwadniająco- drenarskie fundamentów budynku pałacu i terenu.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność