Dofinansowanie z ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla dróg na terenie gminy Żabno

Gmina Żabno w ramach siódmego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego łączna pula środków na zadania gminne i powiatowe wynosiła 65 280 180,78 zł, wnioskowała o uzyskanie dofinasowania dla zadania remontowego w miejscowości Łęg Tarnowski oraz Żabno.

W związku z zatwierdzeniem listy zadań gminnych przez Premiera Mateusza Morawieckiego dofinansowanie otrzymało zadanie pn. Remont drogi gminnej ul. Zaszkolna 203503K w km od 0+488 do km 1+090 w miejscowości Łęg Tarnowski, gmina Żabno. Wartość otrzymanych środków dla inwestycji wynosi 426 784 zł, co stanowi 80% szacunkowej wartości zadnia.

W ramach prowadzonych prac zostanie wykonany remont nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 602m, w którym jezdnia posiadać będzie szerokość 3,00 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości do 0,75m oraz zabezpieczanie istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Natomiast zadanie pn. Remont drogi gminnej K203465 ul. Szkotnik 2 w km 0+000,00 – 0+466,47 w miejscowości Żabno znalazło się na pozycji jedenastej listy rezerwowej zadań gminnych z dofinansowaniem w wysokości  145 326,00 zł, co daje duże szanse na zakwalifikowanie na listę podstawową i otrzymanie dofinasowania.

Prace polegać będą na remoncie nawierzchni jezdni na długości ok. 466m, ułożeniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m, wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości do 0,5m.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność