PODSUMOWANIE ODBLASKOWEJ SZKOŁY w Ilkowicach

We wrześniu i w październiku 2023 r. wiele naszych akcji zwracało uwagę na bezpieczne poruszanie się na drodze z wykorzystaniem elementów odblaskowych. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach zlokalizowany jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej, dlatego każda inicjatywa, która zachęca młodzież do stosowania odblasków w życiu codziennym, spełnia istotną rolę dla ich bezpieczeństwa. W trakcie trwania akcji ODBLASKOWA SZKOŁA ogłoszony został szkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dyplomy za udział  w tym konkursie i odblaskowe upominki za wykonanie naklejek odblaskowych otrzymali: Sylwia Karczmarczyk uczennica klasy I, Sebastian Rzeszutek uczeń klasy II  i Ksawery Karaś uczeń klasy III.  Klasy V i VI pisały test  wiedzy BRD, podczas którego uczniowie mogli utrwalić sobie przepisy i znaki drogowe. Uczestnicy koła informatycznego na zajęciach dodatkowych wykonywali plakaty „Bezpieczna droga” w programie Canva. Młodzież Klas VII i VIII, za zgodą rektora Akademii Tarnowskiej – dr hab. Małgorzaty Kołpy, uczestniczyła w zajęciach  dotyczących bezpieczeństwa na ściance wspinaczkowej zlokalizowanej w budynku “E” Akademii Tarnowskiej. Zajęcia z dziećmi prowadzili: dr Marta Bibro wraz z grupą studentów z kierunku rehabilitacji oraz trener wspinaczki mgr Marcin Bibro. Uczestnicy imprezy plenerowej zaczęli spotkanie od rozgrzewki i instruktażu dotyczącego bezpiecznego poruszania się po ściance. Każdy mógł wspiąć się z pełną asekuracją i zabezpieczeniem w górę, korzystając z kilku tras wspinaczkowych. Wolontariusze szkolnego Klubu „Przystań Dobra” przeprowadzili akcję skierowaną dla seniorów, po mszy św. rozdawali ulotki BEZPIECZNA DROGA. Wychowawcy, podczas lekcji wychowawczych, przeprowadzili pogadankę o konieczności stosowania odblasków oraz zadbali, by klasy były przygotowane na ogłoszony konkurs ODBLASKOWEJ KLASY. Wycieczki do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie  oraz do Muzeum Drogownictwa miały w programie prezentację dotyczącą bezpieczeństwa pieszych na drodze i utrwalenie metod reagowania w sytuacjach zagrożenia. Podsumowanie wszystkich prowadzonych przedsięwzięć ODBLASKOWEJ SZKOŁY odbyło się 27 października z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się od akademii przygotowanej przez Panią Bernadettę Karaś i odśpiewania piosenek odblaskowych – przedszkolaków przygotowanych przez nauczycielki przedszkola, zaś uczniowie klasy III wykonali piosenkę tematyczna, do której słowa napisała uczennica Weronika Łojek, a muzykę – Pani Barbara Traczyk, nauczycielka muzyki. Po części artystycznej odbył się odblaskowy pokaz mody uczniów i nauczycieli. Dyrektor wraz z Policjantem wręczyli nagrody:  Wszystkim odblaskowym Belfrom – za pomysłowe zaprezentowanie  drużyny odblaskowej „Jestem Nauczycielem – świecę przykładem”  oraz nagrodzili uczniów: I miejsce otrzymała Blanka Major, II miejsce zajął Dawid Englart, na III miejscu uplasował się Ksawery Broda. Wyróżnienia otrzymały: Natalia Januś, Oliwia Broda i Daria Englart. W tym dniu gościliśmy w szkole panów Policjantów z gminy Żabno, którzy – oprócz pogadanki wygłoszonej przez Pana  mł. asp. Pawła Wójcika dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach oraz konieczności noszenia odblasków –  na pamiątkę spotkania przekazali dla wszystkich uczniów odblaski z zieloną Żabką Gminy Żabno. Nadszedł czas na moment, na który czekali wszyscy uczniowie, czyli rozstrzygnięcie Konkursu ODBLASKOWA KLASA. 25 października w szkole było więcej odblasków niż uczniów, a to za sprawą konkursu „Odblaskowa Klasa”. Konkurs co roku cieszy się dużą popularnością. W środę w szkole zliczono 454 kamizelki i 1124 odblaski. Ponadto każda klasa wykonała gazetkę odblaskową, a Rodzice zaopatrzyli uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe.  W tej edycji konkursu tytuł „Odblaskowej klasy” uzyskała klasa III i wygrała bilet na wyjazd do kina Centrum Kultury w Radłowie. Wychowawcy nagrodzili najbardziej zaangażowanych uczniów na rzecz klasy w odblaskowym konkursie  pochwałą, a Dyrektor ZSPiP Ilkowice Mirosław Piotrowski wręczył uczniom wyróżnienia i odblaskowe upominki. Po wynikach konkursów strażacy:  Pan Piotr Major z OSP Niedomice i Pan Sebastian Barszcz z OSP Ilkowice przypomnieli o zasadach pierwszej pomocy i przeprowadzili z uczniami ćwiczenia związane z prawidłowym uciskaniem klatki piersiowej  podczas wykonywania resuscytacji. Na zako ńczenie spotkania Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach Pan Mirosław  Piotrowski podziękował wszystkim przybyłym gościom: policjantom i strażakom z OSP Ilkowice i z OSP Niedomice, a także Pani Marzenie Gubernat koordynatorce ODBLASKOWEJ SZKOŁY oraz Nauczycielom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich inicjatyw mających na celu bezpieczeństwo  przedszkolakom i uczniom  ZSPiP Ilkowice biorącym udział w konkursach. Podziękował wszystkim tym, którzy  pamiętają o konieczności zakładania odblasków i świecą przykładem.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność