Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach na realizację zadania publicznego Integracja międzypokoleniowa – wigilia i warsztaty pt. „Magia Świąt”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 2 listopada 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach, 33-131 Ilkowice  ul. Partyzantów 64 na realizację zadania publicznego Integracja międzypokoleniowa – wigilia i warsztaty pt. „Magia Świąt”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 4.100 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 2 grudnia 2023 r. do dnia 15 grudnia
2023 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 7 listopada 2023 r. do dnia 15 listopada 2023 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

 

Załącznik

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność