Plan kontroli palenisk na 2024 r.

Informacja o planowanych kontrolach w związku z obowiązkiem przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie gminy Żabno.

 

Urząd Miejski w  Żabnie przypomina, że na terenie gminy Żabno są przeprowadzane PLANOWE kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz przestrzegania wytycznych zawartych w uchwale antysmogowej i Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Żabnie sprawdzają w szczególności miejsca przechowywania opału oraz urządzenia grzewcze, dokonują oględzin kotłowni. Weryfikacji podlegają faktury oraz certyfikaty jakości paliwa stałego, dokumentacja techniczna instalacji*.

Plan kontroli palenisk domowych na rok 2024 dostępny jest w załączniku

Załączniki:

  1. Plan kontroli palenisk domowych na 2024 rok

* Podstawa prawna: art. 379 i 380 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz z art. 9u ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

 

 

Plan kontroli palenisk domowych na 2024 r.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność