Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej kadencji 2018-2024

Wczoraj odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2024. Obok merytorycznych i budżetowych spraw, którymi zajmowali się Radni, a wśród których znalazło się m.in. przyjęcie statutów sołectw, był czas na podziękowanie za pracę na rzecz mieszkańców gminy Żabno. Swoje słowa do zebranych skierował starosta tarnowski Roman Łucarz, dziękując za partnerstwo z powiatem i za wsparcie udzielone od mieszkańców gminy. Podsumowania swojej trzydziestoletniej pracy dla Niedomic i gminy dokonał Radny Tadeusz Patriak, dziękując za współpracę, która trwała przez sześć kadencji piastowania mandatu Radnego. Słowa podziękowania do zebranych skierowali również Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Andrzej Głód, zastępca burmistrza Piotr Broda oraz burmistrz Żabna Marta Heduś, która podsumowała dokonania w latach 2018-2024 wymieniając ważniejsze inwestycje przeprowadzone na terenie gminy Żabno oraz podziękowała za pracę i zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju gminnej wspólnoty.

Na zakończenie sesji Radni Rady Miejskiej kończącej się kadencji otrzymali pamiątkowe tablo prezentujące Radę, a także statuetkę z podziękowaniami.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność