Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach na realizację zadania publicznego „Z dala od uzależnień obchodzimy Dzień kobiet”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 02 lutego 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach, Ilkowice, ul. Partyzantów 64 na realizację zadania publicznego „Z dala od uzależnień obchodzimy Dzień kobiet”

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 3.100 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 4 marca 2024 r. do dnia 20 marca
2024 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 8 lutego 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. Jednocześnie informuje się, że w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

2024_02_07_oferta_KGW_Ilkowice

Ogłoszenie KGW Ilkowice

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność