KONSEKWENCJE DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY

KONSEKWENCJE DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY

Osoby dotknięte problemem przemocy często zachowują się w sposób, który jest trudny do zrozumienia dla otoczenia. Bywa, że zmieniają zdanie, bronią osób, które stosują wobec nich przemoc, tłumaczą ich zachowanie. Osoby krzywdzone nierzadko pozostają bierne w podejmowaniu decyzji mogących zmienić sytuację, rezygnują z działania przekonane o jego bezskuteczności, obarczają się winą za „zamieszanie”, wstydzą się swojej sytuacji, czasem mają w pamięci wcześniejszą, nieudaną próbę sprzeciwienia się przemocy. Psychologia nazywa występowanie podobnych zachowań syndromem wyuczonej bezradności, zjawiskiem „prania mózgu” czy efektem stresu pourazowego. Ważne jest jednak, by zawsze szukać w sobie siły i wiary w to, że przemoc można przerwać, jak i w to, że można zwrócić się o pomoc i ją otrzymać.

Doświadczanie przemocy jest problemem złożonym. Pierwszy krok i sięgnięcie po pomoc dla osoby dotkniętej przemocą jest trudne. Wymaga pokonania własnych obaw o reakcję innych, strachu przed zmianami oraz konsekwencjami w podejmowani działań.

Ogromne znaczenie ma reakcja osób z otoczenia, w którym dochodzi do aktów przemocy w rodzinie. Świadkowie dramatów rodzinnych, których niepokoją krzyki za ścianą, stały płacz dziecka czy ciemne okulary sąsiadki noszone bez względu na pogodę często żyją w przekonaniu, że skoro nikt nie prosi o pomoc to znaczy, że jej nie potrzebuje.
Wiedzieć należy, że osoba doświadczająca przemocy boi się prosić o pomoc, obawia się o życie swoje i swoich bliskich, żyje w przekonaniu, że nikt jej nie uwierzy, wstydzi się. Czuje, że nie ma prawa prosić o pomoc, nie wierzy również, że ktoś chciałby jej pomóc. Bierze całą odpowiedzialność za to, co dzieje się w domu na siebie. Nie wie, że może coś zmienić.
Mając na uwadze ochronę życia i zdrowia osób doświadczających przemocy, a zwłaszcza dzieci, należy bezzwłocznie zawiadomić służby lub instytucje w celu udzielenia rodzinie dotkniętej przemocą właściwej ochrony i pomocy. Taka postawa może ocalić życie!
Osoby stosujące przemoc wobec najbliższych również mogą uzyskać właściwą dla siebie pomoc. Ważne, by wykazały chęć zgłoszenia się do jednej z instytucji pomocowych oraz podjęły trud pracy nad swoim zachowaniem. Na terenie organizowana jest pomoc zarówno dla osób doświadczających przemocy, jak i stosujących przemoc.

 

CZY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY?

Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

Czy zdarza się, że ktoś bliski:
1. Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie? TAK NIE
2. Obrzuca Cię obelgami i wyzwiskami? TAK NIE
3. Zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające? TAK NIE
4. Grozi, że Cię zabije lub skrzywdzi? TAK NIE
5. Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić, niszczy Twoją własność? TAK NIE
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś/eś twierdząco, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy.

 

PAMIĘTAJ!

Osoba doznająca przemocy  nie ponosi odpowiedzialności za to, że ktoś stosuje przemoc. To osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie.

Prawo jest Twoim sprzymierzeńcem. Daje Ci możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy.

JAK ZGŁOSIĆ PRZEMOC, JAK UZYSKAĆ POMOC?

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) . Tylko szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia. Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul.Św.Jana 3a 33-240 Żabno   tel.  505 439 950

 

Komisariat Policji w Żabnie

ul.Sieradzka  19 33-240 Żabno

Przydatny link: Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl

 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność