Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród mieszkańców Ilkowic”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach, 33-131 Ilkowice  ul. Partyzantów 64 na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród mieszkańców Ilkowic”.

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2296490,ooferta-kola-gospodyn-wiejskich-w-ilkowicach-na-realizacje-zadania-publicznego-przeciwdzialanie-uzal.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność