Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Gorzycanie na realizację zadania publicznego „Alkohol? To nie dla mnie – wybieram wolność!”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.)  informuje, iż w dniu 7 lipca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich Gorzycanie, z siedzibą Gorzyce 222, 33-250 Otfinów na realizację zadania publicznego „Alkohol? To nie dla mnie – wybieram wolność!”.

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 4.000 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 10 września 2023 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 11 lipca 2023 r. do dnia 19 lipca 2023 r. Jednocześnie informuje się, że w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

Zalączniki:

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2306931,ogloszenie-oferta-kola-gospodyn-wiejskich-gorzycanie-na-realizacje-zadania-publicznego-alkohol-to-ni.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność