Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –  podinspektor ds. wynagrodzeń. Rozliczeń VAT i kontroli zarządczej wybrano  Panią Luizę Kanię, zam. w Ilkowicach

Pani Luiza Kania spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

Pani Luiza Kania posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań na danym stanowisku.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność