Nabory projektów mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru projektów mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.  

 

Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które pozwolą wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa  produkty, usługi i procesy wykorzystujące rozwiązania m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, automatyki i robotyki, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami. W składanych projektach przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności w procesach transformacji.

Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Małopolski.

Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż 3 mln zł.

Termin składania wniosków
Wnioski można składać w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA pod adresem: iga.malopolska.pl.

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulaminy oraz wzory załączników dostępne są na stronie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
Kontakt do Lokalnego Punkty Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9 33-100 Tarnów tel. 12/ 616 03 6112/ 616 03 62.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność