Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – podinspektor – ds. kadr, szkoleń i kultury w Urzędzie Miejskim w Żabnie

Zarządzenie Nr 186/23

Burmistrza Żabna

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w Żabnie.

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 530)  Burmistrz  Żabna, zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na  zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – podinspektor – ds. kadr, szkoleń i kultury w Urzędzie Miejskim w Żabnie

§ 2

1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabno
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Żabno

§ 3

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

  • Tomasz Gdowski                        – przewodniczący Komisji
  • Mateusz Libera                           – członek Komisji
  • Przemysław Saładyga                 – członek Komisji
  • Małgorzata Hajdas                      – sekretarz Komisji
  • § 4

Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 98/21 z dnia
3 września 2021 r.

  • § 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2371007,nabor-na-zastepstwo-na-czas-usprawiedliwionej-nieobecnosci-pracownika-na-stanowisko-urzednicze-na-st.html

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność