Gmina Żabno beneficjentem programu “Rozświetlamy Polskę”

Gmina Żabno znalazła się na liście Beneficjentów Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Roświetlamy Polskę”, dzięki czemu możliwa będzie realizacja inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno”. Wartość zadania oszacowano na 3.990.000,00 zł, z czego 3.192.000,00 zł stanowić mają pozyskane środki z Polskiego Ładu.

W ramach zadania zaplanowano wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. Dzięki temu przewiduje się obniżenie energochłonności oświetlenia i redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%. Zamontowane oprawy oświetleniowe będą cechowały się możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy.

 

Przewidywana wartość Inwestycji: 3.990.000,00 zł

Deklarowana kwota Udziału własnego: 798.000,00 zł

Procentowy Udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 20,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 3.192.000,00 zł

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność