Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie

z dnia 13 marca 2024r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych

w wyborach do rad gmin

zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Żabnie zgodnie z art. 408 pkt 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2023.2408 t.j.) na podstawie rejestracji
list kandydatów w wyborach do rady gminy, przyznaje w drodze losowania zarejestrowanym listom kandydatów komitetów numery list niespełniającym żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.

Losowanie numerów list odbędzie się w dniu 15 marca 2024 roku (piątek)
o godz. 10
.00 w siedzibie Komisji – Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, Sala Ślubów w trybie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego.

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji w siedzibie komisji oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie

 

Joanna Kinga Lechowicz

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność