OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żabnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie

z dnia 15 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Żabnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Żabnie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Żabnie, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI NIEZALEŻNI DLA GMINY ŻABNO

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I SPORTOWCY DLA GMINY ŻABNO

15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD BEZ PODZIAŁÓW

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA – ŻABNO

 

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Żabnie, przyznano następujące numery:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA

18

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŻABNO WSPÓLNE DOBRO

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE NA RZECZ GMINY ŻABNO”

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNE ŻABNO

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie

 

Joanna Kinga Lechowicz

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność