Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –  podinspektor ds. ochrony środowiska i windykacji opłata za odpady komunalne wybrano  Panią Zając Natalię, zam. w Tarnowie

Pani Natalia Zając spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

Pani Natalia Zając posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań na danym stanowisku.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność