Informacja o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r. do godz. 12:00

W związku z informacją z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o blokadzie funkcjonalności SRP w związku z wdrożeniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty Departament Spraw Obywatelskich MSWiA działając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (resort cyfryzacji), przekazał do wojewódzkich organów nadzoru informację o planowanym na dzień 28 grudnia br.:

– na godz. 12:00 zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o dowód w Rejestrze Dowodów Osobistych dla urzędników;

– na godz. 9:00 wyłączeniu usługi składania wniosku o dowód dla dziecka

lub podopiecznego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dladziecka-lub-podopiecznego).

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność