III Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

W minionym tygodniu odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Żabnie, w której programie znalazła się między innymi informacja na temat raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno za rok 2023, przedstawiono i rozpatrzono raport o stanie gminy za 2023 rok, rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żabno za 2023 rok. Głosowano również nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Mieszkania Wspomaganego, na który przeznaczony został lokal o powierzchni 36 m.kw przy ul. Św. Jana w Żabnie. Mieszkanie wspomagane będzie prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie. Radni głosowali również nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla gminy, czy też nad projektem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2023. Podjęto również uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Żabno w Zgromadzeniu Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztofowi Wójcikowi.

Podczas Sesji obecni byli burmistrz Żabna Tomasz Kijowski, zastępca burmistrza Zbigniew Mączka, skarbnik gminy Przemysław Saładyga, sekretarz Tomasz Gdowski oraz radca prawny Agnieszka Szakuła.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność