Gminny konkurs plastyczny na plakat tematycznie nawiązujący do Powstania Styczniowego

W styczniu 2023 roku obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Jana Wnęka w Odporyszowie odbył się gminny konkurs plastyczny na plakat tematycznie nawiązujący do wybuchu, przebiegu i znaczenia tego historycznego wydarzenia.  Głównym celem było upamiętnienie oraz popularyzacja tego zrywu narodowego za pośrednictwem plakatu we wszystkich rodzajach i technikach malarskich. Projekt graficzny miał odzwierciedlać idee narodowowyzwoleńcze i nawiązywać swoją formą do współczesności. Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu indywidualnie w dowolnie wybranej technice (np. farby, tusze, kredki, grafika, witraż, collage, techniki mieszane, wydruk komputerowy, naklejanka, itp.). Tekst należało połączyć się z grafiką, a treść pracy miała  mieć związek z powstaniem styczniowym i jego znaczeniem dla współczesnych ludzi zgodnie z wiedzą historyczną. Jury brało pod uwagę przy ocenie prac: zawartość merytoryczną, zgodność z wiedzą historyczną, adekwatność tematyki konkursu, oryginalność, estetykę wykonania pracy, kreatywność i oryginalność przekazu, zastosowanie różnych środków artystycznego wyrazu. W konkursie licznie brali udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Żabno w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Do organizatorów wpłynęło 86 prac, ale niektóre z nich zawierały błędy merytoryczne lub były niezgodne wymaganiami konkursu lub z faktami historycznymi i zostały odrzucone na wstępnym etapie. Jury w składzie: Jan  Wójcik- przewodniczący, Agnieszka Krupa, Bożena Panek, Agnieszka Kisielka – członkowie –  miała trudny wybór. Po długich dyskusjach wyłoniła zwycięzców: KATEGORIA KLASY IV-VI: I miejsce: Szymon Bugajski SP Żabno II miejsce Zuzanna Małek SP Łęg Tarnowski, Filip Żaba SP Niedomice III miejsce Jakub Michalski SP Otfinów, Maksymilian Świątek SP Odporyszów Wyróżnienie: Emilia Kijowska SP Sieradza KATEGORIA KLASY VII-VIII I miejsce: Jakub Kuszela SP Bobrowniki Wielkie II miejsce Miłosz Barnaś SP Bobrowniki  Wielkie III miejsce Zuzanna Rybak SP Ilkowice Wyróżnienie: Magdalena Cabaj SP Otfinów Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. Mamy nadzieję, że takie działania przyczynią się do uświetnienia tak ważnych dla nas – Polaków – uroczystości.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność