Gminne OSP z dotacjami z WFOŚiGW

Na zaproszenie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierza Koprowskiego, w Dębnie odbyło się uroczyste podpisanie promes w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” _ nabór w roku 2023”, którego beneficjentem zostało pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Żabno. Nasi Druhowie zostaną wsparci nowym sprzętem, który zapewni lepsze funkcjonowanie i z pewnością wpłynie, byśmy mogli czuć się bezpieczniej. Jednostki, które otrzymały wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to: – Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Tarnowskim,  zadanie pod nazwą: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 18 081,78 zł (budżet projektu: 49 050,00 zł) – Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie, zadanie pod nazwą: Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie, kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 17 139,91 zł (budżet projektu: 46 495,00 zł) – Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Wielkich, zadanie pod nazwą: Wzmocnienie potencjału bojowego jednostki OSP Bobrowniki Wielkie w działaniach ratowniczych poprzez zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaków, kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 5 846,63 zł (budżet projektu: 15 930,00 zł) – Ochotnicza Straż Pożarna w Niedomicach, zadanie pod nazwą: Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach, kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 9 732,09 zł (budżet projektu: 26 400,00 zł) – Ochotnicza Straż Pożarna Ilkowice, zadanie pod nazwą: Dofinansowanie Zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilkowicach, kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 3 944,45 zł (budżet projektu: 10 700,00 zł) Dodać należy, że do wyżej wymienionych kwot, samorząd gminy zobowiązał się dołożyć z własnego budżetu kwoty równoważne z otrzymanymi z WFOŚiGW. Różnica pomiędzy dofinansowaniem z WFOŚiGW i gminy Żabno, a całkowitą wartością zadania każdej jednostki, zostanie pokryta ze środków własnych straży.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność