Umowa na projekt odwodnienia ul. Parkowej i ul. Leśnej w Łęgu Tarnowskim

W związku z problemem odwodnienia, o którego rozwiązanie zwracali się mieszkańcy ul. Parkowej i ul. Leśnej w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno przeznaczyła środki finansowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Opracowanie to pozwoli podjąć kolejne kroki, aby na terenie tym nie gromadziła się woda. W ramach projektu wykonany zostanie operat wodnoprawny, przedmiar robót oraz ich kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania robót, projekt tymczasowej organizacji ruchu, a także wszelkie uzgodnienia, badania i decyzje konieczne do przeprowadzenia prac objętych projektem. Dokumentację wykona Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej i Budowlanej za kwotę 36 800,00 zł. 

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność