Dofinansowanie żłobka w Żabnie z programu MALUCH+ 2022–2029

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”

Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029

 

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, utworzonych w Gminnym Żłobku w Żabnie w ramach zadania pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem: 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 12 o 8 nowych miejsc”  przez okres 36 miesięcy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

 

Cel projektu: Dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych ze środków FERS
w okresie 36 miesięcy.

 

Wartość zadania: 240.768,00 zł,

w tym wartość dofinansowania z UE wynosi 198.681,75 zł

wartość dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 42.086,25 zł.

 

Okres realizacji zadania: od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r.

 

Rezultatem projektu będzie zapewnienie funkcjonowania i obsadzenia 8 nowych miejsc opieki utworzonych ze środków FERS w Gminnym Żłobku w Żabnie dla dzieci do lat 3.

#FunduszeUE

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność