Dofinansowanie żłobka w Łęgu Tarnowskim z programu MALUCH+ 2022–2029

Nazwa zadania:

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”

Zadanie realizowane w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„Maluch+” 2022-2029

 

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, utworzonych w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim w ramach zadania pn. ”Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem: 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Zborowskiego 37 o 16 nowych miejsc” przez okres 36 miesięcy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

 

Cel projektu: Dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych ze środków FERS
w okresie 36 miesięcy.

 

Wartość zadania: 481.536,00 zł,

w tym wartość dofinansowania z UE wynosi 397.363,51 zł

wartość dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 84.172,49 zł.

 

Okres realizacji zadania: od dnia 02.04.2024 r. do dnia 31.03.2027 r.

 

Rezultatem projektu będzie zapewnienie funkcjonowania i obsadzenia 16 nowych miejsc opieki utworzonych ze środków FERS w Gminnym Żłobku w Łęgu Tarnowskim dla dzieci do lat 3.

 

#FunduszeUE

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność