BEZPŁATNA REHABILITACJA W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jak się ubiegać:

  • druki wniosków o skierowanie na rehabilitację dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie: gov.pl/krus
  • należy złożyć w KRUS wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na rehabilitację z załączonymi aktualnymi badaniami: morfologia, mocz, OB, EKG, RTG płuc (opis); RTG układu ruchu
  • wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać:

  • nie częściej niż co 12 miesięcy;
  • lub po upływie 6 miesięcy (dotyczy to osób, które mają ustalone prawo do przedłużonego okresu wypłaty zasiłku chorobowego bądź mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Koszt:

  • pobyt, zabiegi i wyżywienie są bezpłatne – a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego;
  • skierowani do uzdrowiska zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej wg stawki obowiązującej w danym centrum rehabilitacji.

 

Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu: 14 621-59-87 wew. 126

Krótki okres oczekiwania!

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność