7 996 000,00 zł na inwestycje trafi fo gminy Żabno z VIII Rządowego Funduszu Polski Ład

W ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina Żabno otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 7 996 000,00 zł na inwestycje w gminną infrastrukturę. Dzięki środkom przeprowadzone zostaną inwestycje w Otfinowie, Żabnie oraz Chorążcu. W ramach rządowego wsparcia 3 610 000,00 zł trafi na realizację zadania: „Rozbudowa drogi gminnej K203578 ul. Cmentarna w miejscowości Otfinów, gmina Żabno” (kwota wniosku 3 800 000,00 zł, suma dofinansowania: 3 610 000,00 zł, wkład własny gminy: 190 000,00 zł). Za 3 230 000,00 zł zrealizowane zostanie zadanie: „Rozbudowa drogi gm. K203469 ul Warszawska w m. Żabno, Przebudowa drogi gm. K203456 ul. Wojska Polskiego w m. Żabno, Przebudowa drogi wewn. ul. 3 Maja w m. Żabno” (kwota wniosku 3 400 000,00 zł, suma dofinansowania: 3 230 000,00 zł, wkład własny gminy: 170 000,00 zł). Trzecim zadaniem jest modernizacja gminnych budynków infrastruktury społecznej: Dom Ludowy w Chorążcu, budynek administracyjny MGZGK w Żabnie, budynek Klubu Seniora. Tutaj gmina może liczyć na wsparcie rzędu: 1 156 000,00 zł. Dodatkowo na terenie Niedomic wykonane zostanie zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedomice, na działce nr 724/3 na terenie Gminy Żabno wraz z niezbędną rozbudową sieci wodociągowej”, które będzie realizowane w ramach Związku Międzygminnego gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę. Związek gmin otrzymał na realizację tej inwestycji 9 500 000,00 zł.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność