Zarząd województwa ogłasza drugą edycję konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”

Zarząd województwa ogłasza drugą edycję konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”. Zapraszamy gminy miejsko-wiejskie lub wiejskie z naszego regionu do składania wniosków. Na ten cel zarezerwowano w budżecie 1 500 tys. zł.

Celem Konkursu jest wsparcie gmin w podniesienie standardu działających na ich terenach obiektów służących lokalnej społeczności jako miejsca integracji, aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez zakup wyposażenia do obiektów pełniących funkcję tzw. świetlic wiejskich w tym w szczególności:

  1. a) mebli,
  2. b) sprzętu RTV/AGD,
  3. c) akcesoriów kuchennych,
  4. d) wyposażenia kącików zabaw dla dzieci,
  5. e) materiałów dydaktycznych,
  6. f) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  7. g) materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y),

 

Oceny formalnej złożonych zgłoszeń do Konkursu dokona Departament Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zgłoszenia poprawne pod względem formalnym będą oceniane przez Komisję Konkursową.

 

Kogo dotyczy?

Gminy miejsko wiejskie i wiejskie z terenu Województwa Małopolskiego.

Udział dofinansowania z budżetu województwa wynosi od 50% do 70% wartości wnioskowanego zadania przy czym nie może być wyższy niż 30 tys. zł.

Nabór wniosków trwa od 26 kwietnia do 19 maja 2023 roku.

Szczegóły na stronie:  https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2268651,ogloszenie-konkursu-pn-malopolskie-swietlice-wiejskie-2023-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa.html

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,
pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  – I piętro, p. 123.

Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie:

Sekretariat 12/ 61 60 104

Kierownik  12/  61 60 105, 662 081 023.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność