Organizatorzy XIX Ulicznego Biegu „Pamięci Jana Pawła II” pod patronatem Burmistrza Żabna serdecznie zapraszają dzieci, młodzież, mieszkańców oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w imprezie sportowej organizowanej w Żabnie.

Impreza odbędzie się 8 czerwca 2024 r. (sobota) o godz. 9:30, mogą wziąć w niej udział zawodnicy z różnych grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, studenci, mieszkańcy gminy i wszyscy chętni spoza terenu gminy).

I. Cel imprezy:
• Wyrażenie wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II
• Podziękowanie za Kanonizację Ojca Świętego – Wielkiego Polaka
• Popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku
• Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej
• Propagowanie biegów masowych i zdrowego stylu życia
II. Organizatorzy:
• Burmistrz Żabna
• Szkoła Podstawowa w Żabnie
III. Program zawodów:
1. Rozpoczęcie biegu na parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej ul. Jagiełły 18 8 czerwca 2024 r. godz. 9:30 .
2. Wspólna modlitwa przed rozpoczęciem biegu prowadzona przez Proboszcza Parafii .
3. Uroczyste otwarcie biegu przez Burmistrza Żabna.
4. Start i meta: ulica Jagiełły parking obok Szkoły Podstawowej w Żabnie
Biegi odbywają się w następujących kategoriach:
• 20 m – dzieci ze żłobka
• 30-60 m – przedszkolaki (chłopcy i dziewczęta) w zależności od wieku
• 80 m – szkoły podstawowe klasy I-III chłopcy
• 80 m – szkoły podstawowe klasy I – III dziewczęta
• 400 m – szkoły podstawowe klasy IV dziewczęta
• 400 m – szkoły podstawowe klasy IV chłopcy
• 500 m – szkoły podstawowe klasy V dziewczęta
• 500 m – szkoły podstawowe klasy V chłopcy
• 600 m – szkoły podstawowe klasy VI dziewczęta
• 600 m – szkoły podstawowe klasy VI chłopcy
• 700 m – szkoły podstawowe klasy VII dziewczęta
• 700 m – szkoły podstawowe klasy VII chłopcy
• 800 m – szkoły podstawowe klasy VIII dziewczęta
• 800 m – szkoły podstawowe klasy VIII chłopcy
• 1000 m – szkoły średnie dziewczęta
• 1000 m – szkoły średnie chłopcy
• 1000 m – kobiety do 40 roku
• 1000 m – mężczyźni do 40 roku życia
• 600 m – kobiety powyżej 40 roku
• 800 m – mężczyźni powyżej 40 roku życia
• 400 m- osoby niepełnosprawne (chłopcy i dziewczęta) – kategoria wiekowa: szkoły podstawowe i gimnazja.

IV. Zasady i warunki uczestnictwa:
• Termin zgłaszania grup młodzieżowych ze szkół – do 20 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej w Żabnie (tel. 645-64-45).
• Uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich i przedszkolaki zgłaszają się
z opiekunem grupy na 30 min. przed rozpoczęciem zawodów do biura zawodów. Opiekun zobowiązany jest posiadać listę obecności uczniów wraz ze zgodą rodziców na udział w biegu.
• Uczniowie poniżej 18 roku życia, którzy nie zgłoszą się do udziału w biegach w swojej szkole, a będą chcieli wziąć udział w biegach, muszą zgłosić się do biura zawodów tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego z aktualnym badaniem lekarskim.
• Uczestnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać badania lekarskie.
• Wymagane dokumenty uczestnik winien przedłożyć 30 min. przed rozpoczęciem biegu w biurze zawodów.
• Zgłoszony uczestnik zwodów może wziąć udział tylko na jednym dystansie.
V. Komisja sędziowska:
• Nadzór nad zawodami, ustalenie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska.
• W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
VI. Nagrody:
• Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii biegowej organizator przewiduje NAGRODY RZECZOWE.
• Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale oraz koszulki.
VII. Sprawy organizacyjne:
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia biegu, napoje i kiełbaski z rożna.
• Odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań lekarskich uczniów i zgody ich rodziców biorą opiekunowie młodzieży z danej szkoły.
• Indywidualni zawodnicy we własnym zakresie.
VIII. Postanowienia końcowe:
• Organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów.
• Biuro zawodów do 3 czerwca mieści się w Szkole Podstawowej w Żabnie, czynne jest od 8:00 do 13:30, w dniu zawodów od 8:30 przy ul. Jagiełły 8, parking przy Szkole Podstawowej.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność