Zakupimy i zamontujemy aparaturę do monitorowania powietrza oraz składników pogody na terenie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach

Gmina Żabno została jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zostanie zakupiona automatyczna stacja meteorologiczna mierząca parametry takie jak: temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, opady, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie UV, stężenie pyłów zawieszonych . Zakup zestawu będzie m.in. pomocą edukacyjną w kształtowaniu świadomości ochrony środowiska wśród uczniów i mieszkańców.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy realizowany przez @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl

Wzmocnij Swoje Otoczenie to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

 

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijswojeotoczenie.pl oraz http://www.energetycznykompas.pl.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność