Ulica Jana Wnęka w Odporyszowie została poddana remontowi, dzięki któremu mieszkańcy mogą wygodniej i bezpieczniej poruszać się w tej części miejscowości. Położony został nowy asfalt i wykonane utwardzone pobocza na odcinku 298 metrów. Koszt zadania to 175 175,81 zł, z czego 169 920,53 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność