W sołectwie Sieradza zakończyła się inwestycja polegająca na rozbudowie odcinka drogi gminnej wraz z budową ścianki szczelnej. Realizacja zadania została wsparta środkami z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 572 923,28 zł, a jej całkowity budżet wyniósł 590 642,56 zł. Prace przeprowadzone w Sieradzy polegały na wzmocnieniu nasypu drogowego, odseparowaniu ruchu kołowego pojazdów mechanicznych od niechronionych uczestników ruchu poprzez wydzielenie na części jezdni utwardzonego pobocza, a także wykonanie barier energochłonnych wraz z pochwytem, które zabezpieczają przed upadkiem. Tak przygotowany zbiornik retencyjny zabezpiecza również miejscowość Sieradza przed wystąpieniem tzw. powodzi błyskawicznych.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność