Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

Burmistrz Żabna działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ.  

Żabno, 8 listopada 2023 r.

I.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 755/43 o pow. 0,0130 ha, klasa bonitacyjna: Bi – 0,0130 ha, położonej w Niedomicach, powstałej z podziału działki nr 755/33 objętej KW TR1D/00060471/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0130 ha
Przeznaczenie: lokalizacja obiektu handlowego stanowiącego własność najemcy
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Roczny czynsz najmu: 500,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny kwartalnie w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

II.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 755/43 o pow. 0,0060 ha, klasa bonitacyjna: Bi – 0,0060 ha, położonej w Niedomicach, powstałej z podziału działki nr 755/33 objętej KW TR1D/00060471/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,0060 ha
Przeznaczenie: lokalizacja obiektu handlowego stanowiącego własność najemcy
Forma oddania w najem: bezprzetargowo – dla dotychczasowego najemcy
Roczny czynsz najmu: 300,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny kwartalnie w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

III.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 21 o pow. 0,08 ha, klasa bonitacyjna: RI – 0,08 ha, położonej w Pierszycach, objętej KW TR1D/00043762/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,08 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

IV.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 21 o pow. 0,08 ha, klasa bonitacyjna: RI – 0,08 ha, położonej w Pierszycach, objętej KW TR1D/00043762/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,08 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

V.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 21 o pow. 0,20 ha, klasa bonitacyjna: RI – 0,20 ha, położonej w Pierszycach, objętej KW TR1D/00043762/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,20 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 250,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny w dwóch ratach w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

VI.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 837 o pow. 0,51 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,22 ha, RIIIb – 0,07 ha, RIVa – 0,22 ha, położonej w Otfinowie, objętej KW TR1D/00044269/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,51 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 420,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny kwartalnie w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

VII.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 589/1  o pow. 0,1264 ha, klasa bonitacyjna: RII – 0,1025 ha, B – 0,0239 ha oraz działka nr 589/3 o pow. 0,14 ha, klasa bonitacyjna: RII – 0,14 ha, położona w Otfinowie, objęta KW TR1D/00047983/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,2664 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 220,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny w dwóch ratach w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

VIII.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 506/12 o pow. 7,00 ha, klasa bonitacyjna: PsIV – 7,00 ha, położonej w Sieradzy, objętej KW TR1D/00046068/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 7,00 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 2400,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny kwartalnie w terminach: I – do 31 marca, II – do 30 czerwca, III – 30 września, IV – 30 grudnia każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

IX.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,07 ha, klasa bonitacyjna: RIII – 0,07 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,07 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 150,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

X.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,04 ha, klasa bonitacyjna: RIII – 0,04 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,04 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

XI.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,14 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,05 ha, RIIIb – 0,04 ha, RIVa – 0,05 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 180,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

XII.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,11 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,11 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,11 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 150,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

XIII.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,02 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,02 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,02 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo – dla dotychczasowego dzierżawcy
Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

XIV.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,03 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,03 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,03 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo, na czas oznaczony do 3 lat
Roczny czynsz dzierżawny: 100,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

XV.
Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 299/1 o pow. 0,10 ha, klasa bonitacyjna: RIIIa – 0,10 ha, położonej w Janikowicach, objętej KW TR1D/00046058/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Powierzchnia nieruchomości: 0,10 ha
Przeznaczenie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach rolnych.
Forma oddania w dzierżawę: bezprzetargowo, na czas oznaczony do 3 lat
Roczny czynsz dzierżawny: 150,00 zł
Dodatkowe informacje: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. do 29 listopada 2023 r. i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w sołectwie: Janikowice, Niedomice, Otfinów, Pierszyce oraz Sieradza.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność