W Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim zrealizowano projekt edukacyjny „Żyć w obfitości”

„Żyć w obfitości” to temat i myśl przewodnia projektu edukacyjnego, który realizowano w dniach od 12 września do 13 października br. w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim w ramach tegorocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły – Ojca Św. Jana Pawła II. Celem projektu było wzmacnianie relacji nie tylko koleżeńskich  i rodzinnych, ale również indywidualnych relacji z Bogiem. Pomysłodawcą oraz organizatorem całego przedsięwzięcia był ks. Michał Rachwalski, katecheta w łęgowskiej szkole.

Wspomniany projekt został podzielony na 3 etapy, które kolejno przyjęły nazwy: I. Wyzwania, II. Szkolne świętowanie, III. Szczyt i źródło.

Etap pierwszy obejmował 4 tygodnie i poprzedzał Dzień Patrona Szkoły. W tym czasie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zabiegali o wzmacnianie więzi wśród społeczności szkolnej poprzez spontaniczne spotkania koleżeńskie odbywające się poza lekcjami, podejmowanie dodatkowych obowiązków domowych, koleżeńską pomoc w nauce, a także wspólną modlitwę w ramach nabożeństw różańcowych. Etap drugi czyli Szkolne świętowanie obejmował dwa dni – środę 11.10 br., kiedy to uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą zaprezentowali okolicznościową akademię poświęconą Patronowi Szkoły ukazując Świętego Jana Pawła II jako papieża pielgrzyma, który odwiedzając ludzi na wszystkich kontynentach nauczał ich „mówiąc o miłości co ludzi jednoczy, Prawd Bożych mądrości, która tyle znaczy”. Dzień drugi czyli czwartek 12.10. br miał charakter wspólnych tańców, uwielbienia, przedstawienia przypowieści ewangelicznej oraz zabaw integracyjnych na sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów. Etap trzeci – Szczyt i źródło –   stanowił zwieńczenie obchodów tegorocznego Święta Patrona Szkoły i był wspólną modlitwą podczas Mszy św. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Łęgu-Zamoście.  W czasie okolicznościowego kazania ksiądz katecheta, podsumowując zrealizowany projekt, nawiązał do idei jego przewodniej wykorzystując słowa popularnej piosenki S. Soyki Życie nie tylko po to jest by brać, Życie nie po to by bezczynnie trwać, I aby żyć siebie samego trzeba dać. Pięknym przykładem realizacji wyśpiewanych niegdyś słów jest św. Jan Paweł II. Ważnym momentem nabożeństwa była procesja z darami ołtarza, którymi były styropianowe owieczki, dekorowane przez uczniów przez okres miesiąca symboliczną wełną będącą świadectwem realizacji poszczególnych wyzwań. Na zakończenie wspólnej modlitwy wszyscy uczestniczący w nabożeństwie wraz z kapłanami udali się w procesji pod pomnik Jana Pawła II gdzie zostały zapalone znicze.

Obchody Dnia Patrona Szkoły II są zawsze okazją do wspólnego świętowania, budowania więzi społeczności szkolnej oraz zgłębiania duchowego dziedzictwa tego wielkiego świętego. To także czas na rozważania, w jaki sposób wartości promowane przez Jana Pawła II wpływają na życie uczniów, nauczycieli i rodziców, a także na kształtowanie ducha szkoły i jej misji wychowawczej. Tak też było i w tym roku …

autor: ks. Michał Rachwalski

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność