W Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim półkolonia letnia “Żyjemy zdrowo! Lato 2023” odchodzi do historii…

Pierwsze dwa tygodnie wakacji 2023r. upłynęły w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim na realizacji programu działań profilaktyki uzależnień pt.: ,,Żyjemy zdrowo. Lato 2023” i przyjęły formę półkolonii letniej dla dzieci klas I – IV. Celem organizowanej przez szkołę półkolonii było bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego w trakcie wakacji, promocja zdrowego stylu życia, a także zapobieganie wszelkim niebezpiecznym zjawiskom, na które narażeni są młodzi ludzie zwłaszcza w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Treści realizowane w trakcie trwania półkolonii były zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, a zastosowane wobec uczestników działania edukacyjne oparte były na zabawie i twórczym działaniu. W szkole zorganizowano dla uczniów szereg atrakcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym m.in.: gry i zabawy integracyjne, pogadanki i dyskusje grupowe, gry i zabawy sprtowe, gry i zabawy w terenie, zajęcia twórcze /plastyczne/, spotkanie z policjantami oraz wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Nie zabrakło również zajęć tanecznych, w tym dyskoteki profilaktycznej, konkursu talentów czy prawdziwej nagrodzonej medalami olimpiady sportowej. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat negatywnych skutków wszelkiego rodzaju uzależnień, ale również dowiedziały się gdzie i w jaki sposób mogą pomóc w sytuacjach zagrożenia sobie i swoim bliskim. Przy okazji poszerzania wiedzy ważne było również poznanie dwóch nowych pojęć jak empatia i asertywność – pojęć ważnych w życiu każdego człowieka niezależnie od wieku. Łączyło się to z tematyką zajęć, podczas których uczniowie zastanawiali się, jak postąpić, gdy grupa naciska albo jak dbać i wzbogacać poczucie własnej wartości. Istotne było również poszerzenie wiedzy z zakresu niebezpieczeństw, jakie chyhają na młodego człowieka w sieci oraz sposobów radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Miłym przerywnikiem dla wszystkich działań rekreacyjno – integracyjno – profilaktycznych były niewątpliwie wyjazdy turystyczno – krajoznawcze, np. do zamku w Nowym Wiśniczu, do Rzeszowa czy na wystawę do Kosmoparku w Krakowie, których celem było nie tylko rozbudzanie ciekawości świata, ale także wskazanie korzyści płynących z bycia w grupie, spędzania wolnego czasu razem i wspólnego poznawania świata oraz wspólnej rozmowy. Przebieg pobytu dzieci na półkolonii na bieżąco był przedstawiany rodzicom w formie fotorelacji oraz krótkiego streszczenia treści profilaktycznych omawianych z dziećmi w szkole. Informacje o kolejnych dniach półkolonii zamieszczane były na FB szkoły oraz stronie internetowej. Ostatni dzień półkolonii przyniósł podsumowanie dwutygodniowych działań rekreacyjno – profilaktycznych, a zorganizowany został na sali gimnastycznej. Nie zabrakło przypomnienia przyswojonych w czasie półkolonii treści, omówienia podejmowanych w czasie półkolonii działań oraz wręczenia pamiątkowych upominków, którego dokonała kierownik pólkolonii – p. Danuta Skrabacz -Tempka.   Koszty półkolonii w kwocie 11 250 zł pokryli Rodzice oraz w kwocie 13 950 zł – Gmina Żabno.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność