W Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim ogłoszono maj Miesiącem Profilaktyki

Miesiąc maj br. w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim poświęcony był podejmowaniu różnych aktywności profilaktycznych, które przyjęły wspólną nazwę „Maj – miesiącem Profilaktyki i stanowiły podsumowanie rozmaitych przedsięwzięć wychowawczo-profilaktycznych podjętych w roku szkolnym 2022/23. Dodatkowo, zbliżające się wakacje oraz związana z tym długa przerwa w oddziaływaniach profilaktycznych, zmobilizowała nauczycieli do zintensyfikowania działań dot. szeroko rozumianego zdrowego stylu życia wolnego od używek i uzależnień. W trakcie wspomnianego Miesiąca Profilaktyki wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadanki profilaktyczne wykorzystując dostępne w Internecie filmiki oraz tematyczne prezentacje multimedialne. Ponadto, uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących zasad komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz trudnej sztuki odmawiania przeprowadzonych przez specjalistę ds. profilaktyki zdrowia. Aby zaktywizować dzieci i młodzież, ogłoszono konkursy międzyklasowe na projekt podkoszulka o tematyce prozdrowotnej, na hasło profilaktyczne oraz na gazetkę prozdrowotną, dzięki czemu uczniowie rozmawiając o tematyce prozdrowotnej mogli wykazać się swoimi różnymi umiejętnościami i talentami. Konkursy te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a ich uczestnicy zaprezentowali nie tylko obszerną wiedzą, ale również i pomysłowość oraz kreatywne podejście do zagadnienia. Szczególnie angażującym uczniów zadaniem okazało się projektowanie podkoszulka promującego zdrowy styl życia. Wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, a w wielu klasach taki projekt był już gotowy! W czasie Miesiąca Profilaktyki zorganizowany został drugi quiz profilaktyczny oraz drugi międzyklasowy profilaktyczny Czar Par, które okazały się ciekawym i dobrym sposobem na sprawdzenie, jak również utrwalenie wiedzy związanej ze zdrowym trybem życia. Społeczność uczniowska uczestniczyła także po raz pierwszy w Dniu Zdrowia, na który złożyły się mi.in. kolejna edycja przedsięwzięcia „Pochwal się swoim zdrowym śniadaniem” oraz aktywna godzina wychowawcza. Promując zdrowe odżywianie, nauczyciele rozmawiali z uczniami o komponowaniu zdrowych posiłków, a uczniowie chwalili się przyniesionymi przez siebie śniadaniami, które stanowiły głównie kanapki z ciemnego pieczywa, różne warzywa i owoce, a także niegazowana woda mineralna. Z kolei, aktywna godzina wychowawcza była lekcją spędzoną na świeżym powietrzu, a w jej trakcie dominowały gry zespołowe oraz rozmaite zabawy ruchowe, w których bardzo chętnie, ale i aktywnie uczestniczyli łęgowscy uczniowie. Największą radość dzieciom i młodzieży sprawiły w Dniu Zdrowia taneczne przerwy, podczas których wspólnie na szkolnym korytarzu uczniowie zatańczyli popularne tańce takie, jak belgijka oraz macarena. Była ogromna radość, uśmiechy na twarzach, a przede wszystkim ruch czyli aktywność fizyczna, której młodemu pokoleniu tak brakuje! Nietypowym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach Miesiąca Profilaktyki było zorganizowanie mityngu profilaktycznego społeczności szkolnej z mieszkańcami Łęgu Tarnowskiego. Towarzyszyła mu wystawa prac uczniów, które jeszcze dodatkowo podkreślały konieczność podejmowania wysiłków sprzyjających zdrowiu Celem tego międzypokoleniowego spotkania noszącego nazwę Profilaktyka zdrowia łączy pokolenia było promowanie zdrowego i aktywnego oraz wolnego od uzależnień stylu życia. Służyło ona także potrzebnej po dwuletniej pandemii reintegracji mieszkańców naszej miejscowości. Dla łęgowian takie spotkanie okazało się także dobrą okazją, by w gronie znajomych, przyjaciół i sąsiadów spędzić w atrakcyjny i nieco odmienny sposób niedzielne popołudnie. Pamiątką, a tym samym miłą niespodzianką dla uczestników spotkania były zakładki do książek promujące zdrowy styl życia i różne formy dbania o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zdaniem dyrektora łęgowskiej szkoły podstawowej p. Danuty Skrabacz-Tempka udział uczniów oraz społeczności lokalnej w Miesiącu Profilaktyki pozwolił poszerzyć oraz utrwalić posiadaną już wiedzę dot. szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Zakładamy, iż ta wiedza w przyszłości sprzyjać będzie nawiązywaniu prawidłowych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, przyjmowaniu przez dzieci i młodzież właściwych postaw wobec alkoholu, papierosów, narkotyków itp., a to z kolei ograniczy negatywne społecznie skutki uzależnień. Dyrektor SP w Łęgu dodaje także, iż liczy, że w przypadku dorosłych taka wiedza sprzyjać będzie analizie swoich zachowań prozdrowotnych, co w konsekwencji przełoży się na wytworzenie sprzyjających zdrowiu nawyków oraz będzie przykładem dla młodego pokolenia. Dyrektor łegowskiej szkoły podstawowej podkreśla, że wszystkie działania profilaktyczne realizowane w bieżącym roku szkolnym objęte były honorowym patronatem burmistrza Gminy Żabno p. Marty Herduś, a sfinansowane zostały przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność