Uczniowie SP w Łęgu Tarnowskim beneficjentami programu

W trosce o rozwój pasji i zainteresowań uczniów nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim prowadzą od wielu już lat różne koła zainteresowań. W tym roku szkolnym takie działania wpisują się w ministerialny i jednocześnie ogólnopolski projekt ukierunkowany na zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. Projekt ten w łęgowskiej szkole realizowany jest od grudnia 2022 r., dzięki czemu uczniowie mają możliwość systematycznego udziału w dodatkowych zajęciach w ramach tzw. Grantu 3 – projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek Oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Wspomniane zajęcia dodatkowe obejmują różne obszary tematyczne leżące w kręgu zainteresowań dzieci i młodzieży, np. programowanie, matematyka czy też język angielski. Uczniowie klas I – III rozwijają wiedzę o otaczającym ich świecie w ramach koła zainteresowań z przyrody. Nieco starsi ich koledzy i koleżanki z klas IV – VI  poznają m.in. tajniki projektowania i tworzenia urządzeń wyposażonych w mikrokontrolery uczestnicząc w pracach kółka z programowania. Mając na względzie sukces na egzaminie ósmoklasisty dla klasy VII organizowane są zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, a dla uczniów klasy VIII zajęcia dodatkowe oraz wyrównawcze z matematyki. Ciekawostką, a jednocześnie dodatkową motywacją do udziału w nieobowiązkowych lekcjach jest fakt, iż niejednokrotnie mają one formę zajęć praktycznych, a uczniowie w ich ramach bardzo często wykorzystują różne sprzęty oraz gadżety, które szkoła pozyskała dzięki różnym programom dotacyjnym. Kontakt ze sprzętami mającymi szeroki wachlarz możliwości, poznawanie ich sposobów działania oraz samodzielne posługiwanie się nimi bez wątpienia służy poszerzaniu zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Pozwala to również na rozwój wyobraźni, kreatywne podejście do rozwiązywania zadań, a także lepsze rozumienie zasad funkcjonowania różnych urządzeń. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim p. Danuta Skrabacz-Tempka podkreśla, iż te dodatkowe zajęcia mają jeszcze inną ważną zaletę – dzięki nim dzieci i młodzież mają okazję do nabywania kompetencji na miarę XXI w.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność