Twój głos ma znaczenie – weź udział w wyborach i pomóż uzyskać dofinansowanie na rozwój gminy i stowarzyszeń działających na jej terenie

Wybory to święto demokracji. Nasze decyzje mają fundamentalne znacznie – decydują o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

Założenia akcji profrekwencyjnych przedstawił na konferencji prasowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

– To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

250 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych klubów sportowych
Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

– 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
– 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

– W Małopolsce jest prawie 800 kół gospodyń wiejskich i pod względem ich liczby jesteśmy na piątym miejscu w Polsce. Każde z kół to oaza kultury regionalnej i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Lokalne kluby sportowe to zaś szansa dla dzieci i młodzieży, żeby rozwijały swoje talenty, korzystając z profesjonalnego zaplecza. Orkiestry dęte we wspaniały sposób ubogacają lokalne uroczystości. Środki, które można pozyskać w ramach tej akcji profrekwencyjnej, konkretnie wzmocnią te lokalnie działające grupy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

„Bitwa o remizy”
Już wcześniej rząd ogłosił konkurs „Bitwa o remizy”, który zakłada, że w każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu – gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

– Jednostki OSP, w gminie do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzymają środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt – tłumaczy wojewoda Kmita.

Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

– Przypomnijmy, że w 2020 r. w województwie małopolskim w pierwszej turze „Bitwy o wozy” – wcześniejszej akcji profrekwencyjnej – najwyższą frekwencję zanotowano w gminie Żegocina (75,67%), a w drugiej w gminach Laskowa (78,41%), Trzciana (78,03%) oraz Sułoszowa (77,82%) – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kto rozbije bank?
– Łącznie gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będą mogły liczyć w sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia! Zachęcam mieszkańców do pójścia na wybory. To wielka szansa na wielkie środki – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.

 

Źródło:  https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15507

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność