Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ilkowicach

W Ilkowicach trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 polegająca na budowie prawostronnego chodnika w m. Ilkowice, gmina Żabno”, która polega na budowie prawostronnego chodnika przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od 110 km 3+054.79 do 120 km 0+021.77, przebudowie zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowie odcinka kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przestawieniu lampy oświetleniowej, likwidacji otwartego rowu, budowie drenażu w miejscu likwidowanego rowu, profilowaniu skarp. Postęp prac widać już gołym okiem. Ich całkowity koszt to 810 692,50 zł brutto. Inwestycja została wsparta środkami z programu Inicjatywy Samorządowe realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność