Termomodernizacja Szkoły w Sieradzy

W Szkole Podstawowej w Sieradzy zakończone zostały prace związane z termomodernizacja obiektu. Inwestycja polegała na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ociepleniu ścian, stropu nad ostatnia kondygnacją, wykonano prace brukarskie, system zarządzania energią, wymieniono zasobnik c.w.u., oprawy oświetleniowe na oprawy led oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. Inwestycja została przeprowadzona w ramach realizacji zadania p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan Żabno” – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieradzy”. Zadanie to zostało dofinansowane kwotą 958 500,00 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego koszt całkowity to: 1 411 306,75 zł. Różnica pomiędzy kosztem całkowitym, a dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 452 806,75 zł została pokryta ze środków budżetowych gminy.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność