Termomodernizacja Szkoły w Odporyszowie

W ramach prowadzonych w tym roku termomodernizacji na terenie gminy Żabno, jednym z budynków, które gruntownie zostały ocieplone, jest budynek Szkoły Podstawowej w Odporyszowie. To tutaj zostały przeprowadzone prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien i drzwi, ocieplenie dachu, stropu i zaplecza sali gimnastycznej oraz poddasza, ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie, remoncie połaci dachowych, remoncie schodów zewnętrznych, modernizacji instalacji c.o., modernizacji systemu ogrzewania i oświetlenia oraz budowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły. Inwestycja została przeprowadzona w ramach realizacji zadania p.n.” Poprawa efektywności energetycznej budynków SP w m. Gorzyce, Sieradza, Odporyszów, Bobrowniki Wielkie, budynku UM w Żabnie i budynku klubu sportowego Polan Żabno” – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odporyszowie”. Zadanie to zostało dofinansowane kwotą 1 090 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego koszt całkowity to: 2 199 328,14 zł. Różnica pomiędzy kosztem całkowitym, a dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 1 109 383,14 została pokryta ze środków budżetowych gminy.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność