Na zaproszenie burmistrza Żabna Tomasza Kijowskiego zebrali się sołtysi gminy Żabno w celu omówienia bieżących spraw, prac prowadzonych w sołectwach, a także wspólnego zaplanowania istotnych dla samorządu spraw. Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia zmian i możliwości, które niosą za sobą środki z funduszu sołeckiego, a które znacząco wspierają działania podejmowane w poszczególnych miejscowościach. W dalszej części obrad rozmawiano o możliwościach pozyskania finansowych środków zewnętrznych, utrzymywaniu obiektów w sołectwach, a także podjęto temat organizacji dożynek gminnych. Na gospodarza święta plonów w 2024 roku wytypowano Siedliszowice. Dożynki zaplanowano na 17 sierpnia (sobota). Ważnym tematem spotkania była również kwestia wyborów na sołtysa i do rad sołeckich, które będą odbywały się w sposób powszechny jesienią tego toku. W spotkaniu udział wzięli również zastępca burmistrza Zbigniew Mączka, skarbnik gminy Przemysław Saładyga, sekretarz gminy Tomasz Gdowski, dyrektor GCK Marta Warias oraz kierownik Urzędu Miejskiego w Żabnie Mateusz Libera.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność