Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LVI Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 6 października 2023r. /piątek/ o godzinie 13:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275/10 o pow. 1,8622 ha, położonej w obr. Morzychna, pow. Dąbrowa Tarnowska.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 232/102 o pow. 0,0167 ha, położonej w Niedomicach.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 232/104 o pow. 0,0135 ha, położonej w Niedomicach.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 232/108 o pow. 0,0132 ha, położonej w Niedomicach.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 232/109 o pow. 0,0108 ha, położonej w Niedomicach.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 45/10, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obrębie Podlesie Dębowe.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 477/2, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obrębie Łęg Tarnowski.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 283 o pow. 0,20 ha położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 283 o pow. 0,31 ha położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 283 o pow. 0,60 ha położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 263 o pow. 0,71 ha położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128 o pow. 0,13 ha położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 284 o pow. 0,55 ha położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym dzierżawcą.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 629/4 o pow. 0,55 ha położona w Odporyszowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 25. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 26. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 27. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.

Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

 

Andrzej Głód

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność