Ruszył nabór wniosków na ochronę gruntów rolnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, jak co roku, będzie udzielał dotacji ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w art. 22 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych m. in. na:

  • na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów,
  • na budowę/renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
  • na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
  • na pozostałe zadania o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych na terenie minimum dwóch gmin.

Maksymalna wysokość dofinansowania budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów wynosi 350 000 zł zaś minimalna wysokość dofinansowania wynosi 30 000 zł.

Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji będzie dotyczyć zbiorników o parametrach od 100 m2 do 10 000 m2, służących potrzebom rolnictwa, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50 000 zł.

 

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/ruszyl-nabor-wnioskow-na-ochrone-gruntow-rolnych

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność